top of page

treballs globalitzats

Iniciem el Treball globalitzat (TG) l'any 2012, després d'una primera conferència que va realitzar al centre el  professor Ramon Grau, director de l'institut Quatre Cantons de Barcelona. A partir del curs 2013 realitzem una Formació Interna de Centre (FIC) sobre treball globalitzat i cooperatiu. Des d'aquell any estem realitzant diversos projectes de TG amb alumnes de 1r i 2n d'ESO amb els següents objectius: 

 • Afavorir l’aprenentatge comprensiu:

  • Les diferents matèries estan relacionades

  • Els sabers no estan compartimentats i adquireixen coherència.

 • Aprendre a treballar col·laborativament.

 • Adquirir autonomia i responsabilitat.

 • Afavorir les interaccions i l’acceptació de les diferències.

 • Evitar la competició.

 • Afavorir les relacions entre l’alumnat i el professorat.

 • Potenciar l’atenció a la diversitat.

 • Millorar el rendiment acadèmic.

 • Interaccionar i sensibilitzar l’alumnat amb l’entorn proper. 

 

TEMPORITZACIÓ I INCLUSIÓ AL CURRÍCULUM

A 1r d’ESO  dediquem 4h setmanals al Treball Globalitzat (TG) i cooperatiu. Es treballen de manera transversal les àrees de ciències naturals, matemàtiques i  llengua. Es proposen activitats també de l’àmbit social i de treball de valors.  Les 2h de tecnologia es realitzen també de manera cooperativa.

A 2n d’ESO dediquem 8h setmanals al TG i cooperatiu. Els eixos del TG són les ciències i tecnologies. Es treballa de manera globalitzada amb llengües i matemàtiques i amb l’impuls de valors ètics. 

bottom of page