treballs globalitzats

Iniciem el Treball globalitzat (TG) l'any 2012, després d'una primera conferència que va realitzar al centre el  professor Ramon Grau, director de l'institut Quatre Cantons de Barcelona. A partir del curs 2013 realitzem una Formació Interna de Centre (FIC) sobre treball globalitzat i cooperatiu. Des d'aquell any estem realitzant diversos projectes de TG amb alumnes de 1r i 2n d'ESO amb els següents objectius: 

 • Afavorir l’aprenentatge comprensiu:

  • Les diferents matèries estan relacionades

  • Els sabers no estan compartimentats i adquireixen coherència.

 • Aprendre a treballar col·laborativament.

 • Adquirir autonomia i responsabilitat.

 • Afavorir les interaccions i l’acceptació de les diferències.

 • Evitar la competició.

 • Afavorir les relacions entre l’alumnat i el professorat.

 • Potenciar l’atenció a la diversitat.

 • Millorar el rendiment acadèmic.

 • Interaccionar i sensibilitzar l’alumnat amb l’entorn proper. 

 

TEMPORITZACIÓ I INCLUSIÓ AL CURRÍCULUM

A 1r d’ESO  dediquem 4h setmanals al Treball Globalitzat (TG) i cooperatiu. Es treballen de manera transversal les àrees de ciències naturals, matemàtiques i  llengua. Es proposen activitats també de l’àmbit social i de treball de valors.  Les 2h de tecnologia es realitzen també de manera cooperativa.

A 2n d’ESO dediquem 8h setmanals al TG i cooperatiu. Els eixos del TG són les ciències i tecnologies. Es treballa de manera globalitzada amb llengües i matemàtiques i amb l’impuls de valors ètics.