top of page

coordinació amb primària

La coordinació amb el centre de primària del nostre entorn ESCOLA CASTELL DE DOSRIUS es fa en els àmbits següents:

Traspàs sistemàtic d’informació de cada alumne.(tutors/es primària amb la psicopedagoga i la coordinadora pedagògica del nostre centre).

Coordinació d’àrees d’aprenengatge que garanteixin la continuïtat i la complementarietat en el treball de les següents matèries: 

  •      matemàtiques i TAC

  •      llengües catalana i castellana

  •      llengua estrangera: anglès

Es fan dues reunions anuals de cada àrea en que es reuneixen els especialistes de cada àmbit i acorden actuacions complementàries per tal que el salt de primària a secundària sigui el més plàcid possible.

bottom of page