top of page

Història

El setembre de 2006 l'institut de Dosrius inicia la seva història amb només 2 grups de 1r d'ESO i un de 2n. Això suposa l'inici d'una gran aventura plena d'illusions i projectes. 

A partir del curs 2006/2007 el centre participa en en el Pla de Millora per a l'Educació Secundària de la Generalitat de Catalunya.

Durant el curs 2007/2008 ja disposem de dos grups de 1r i 2n d'ESO i  un de 3r.

El curs 2008/2009 es completa el cicle de l'ESO a la SES . És l'any dels primers graduats en l'ESO. Durant aquest curs també,  el departament de llengua anglesa de la SES posa en marxa un projecte de millora de l'anglès parlat amb els alumnes del centre, l'anomenat PELE (Pla experimental de llengües estrangeres). 

El 2009-2010 és un any de forts canvis: nou professorat i energies renovades.  El centre s'incorpora a les noves tecnologies aplicades a l'educació (TAC), amb la implementació d'una Intraweb que permet una gran transparència i fàcil accés a la informació, així com la plataforma MOODLE per a l'impartició de cursos interactius. Aquest any també un grup d'alumnes, pares i mares, personal del PAS i professors i professores participen en un curs de mediació. Des d'aleshores sóm centre mediador i oferim aquest servei a tot el poble a través de l'AMPA. 

Al juliol del 2010 signem el PLA D'AUTOTONIA DE CENTRE (PAC). Es tracta d'un acord entre el centre i el Departament d'Educació a 4 anys i que té com a objectius: la millora dels resultats educatius i la millora de la cohesió social. 

El 2010-2011 suposa la digitalització del centre: des del febrer de 2011 disposem de 3 aules d'informàtica i canons o pissares digitals a totes les classes, gràcies a la dotació del PROA. Es comencen a realitzar activitats dirigides cap a la consecució dels 2 objectius del PAC coordinades per les dues professores impulsores del PAC.

El curs 2011-12 tot el professorat del centre participa en una formació TAC. i es fa la redacció del Pla TAC que es comença aplicar aquell mateix curs.  Totes les aules disposen ja d'ordinadors portàtils per a cada dos o tres alumnes. Es camina en la direcció d'impulsar la competència digital com a motor de canvis metodològics que facilitin un treball competencial a les aules.  Es comença a impartir al 1r curs d'ESO una nova matèria optativa: CULTURA DIGITAL. Amb això es pretén que els alumnes dominin ja eines digitals de treball col.laboratiu i  amb plataformes de web 2.0 de seguida que s'incorporen al centre. Aquest any també el professorat s'inicia en el treball en tècniques de grups cooperatius. 

Durant el curs 2012-13  comencem una Formació interna de centre (FIC) sobre treball globalitzat i en grups cooperatius. Es comença aplicar a 1r i 2n d'ESO. Es fa un impuls de les matemàtiques i de l'anglès com a vehicle de comunicació en àrees no lingüístiques. 

El curs 2013-14 és l'últim del projecte PAC (Pla Autonomia de Centre). És el curs també en què tanquem el Pla lector en la seva primera fase. La valoració de tots dos projectes és molt positiva per part del professorat. Com a resultat de la valoració d'inspecció del PAC disposem de l'informe de l'AGD (Avaluació General Diagnòstica) que ens presenta les millores aconseguides durant aquests 4 cursos i ens torna a plantejar nous reptes per als propers anys. 

El curs 2014-15 finalitza el primer mandat de direcció de l'actual equip que porta treballant conjuntament 5 cursos (el primer amb un projecte provisional). L'equip té la voluntat de continuar la tasca un altre mandat. 

El curs 2015-16 s'inicia el segon mandat de direcció amb propostes de consolidació de la línia pedagògica i les innovacions innovacions realitzades els cursos anteriors: treball globalitzat en grups cooperatius, ús intensiu de les TAC, pla d'actuacions amb l'entorn, pla d'impuls al treball compentencial i participació en la investigació d'aplicació del currículum bimodal de la Societat Catalana de Pedagogia. 

bottom of page