projectes

aprenem junt@s

treballs globalitzats

ara escric

informàtica

agenda 21

ús intensiu de les TAC

mediació escolar

anglès llengua vehicular

connecting classrooms

servei comunitari

intercanvi amb Polònia

intel·ligències múltiples

pla convivència

aula d'acollida

l'hora lectora