top of page

sevei comunitari

El Servei Comunitari és un instrument per desenvolupar una de les competències bàsiques marcades pel currículum de secundària, la competència social i ciutadana.

Té com a objectiu garantir que els estudiants al llarg de la seva trajectòria escolar i en el marc curricular experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

És una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte on l’alumne posa el seu coneixement i competències al servei dels altres. Aprèn a ser un ciutadà des de la pràctica.

El Servei Comunitari implica hores lectives dins el centre, que fan tots els alumnes de 3r d’ESO a la matèria d’intel·ligències múltiples, i hores no lectives de pràctiques fora del centre (10h/any)

 

Actualment, l’alumnat de 3r d’ESO, de les dues línies del centre, que ha estat estudiant els ecosistemes locals, col·labora amb l'Escola de Natura del Corredor en la regeneració de l’espai verd, tan realitzant tasques comunitàries vàries (restauració de camins i sotabosc) com en la detecció de necessitats de l'espai.

 

bottom of page