sevei comunitari

El Servei Comunitari és un instrument per desenvolupar una de les competències bàsiques marcades pel currículum de secundària, la competència social i ciutadana.

Té com a objectiu garantir que els estudiants al llarg de la seva trajectòria escolar i en el marc curricular experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

És una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte on l’alumne posa el seu coneixement i competències al servei dels altres. Aprèn a ser un ciutadà des de la pràctica.

El Servei Comunitari implica hores lectives dins el centre, que fan tots els alumnes de 3r d’ESO a la matèria d’intel·ligències múltiples, i hores no lectives de pràctiques fora del centre (10h/any)

 

Actualment, el nostre centre ofereix 6 tipus de pràctiques del servei comunitari:

  • Cursa solidària. En col·laboració amb la Creu Roja

  • Fem manualitats amb els avis. En col·laboració amb la Creu Roja

  • Titelles contra el malbaratament alimentari. En col·laboració amb la Creu Roja

  • Grup de mediació (com a part del projecte #aquiproubullying)

  • Projecte antirumors. En col·laboració amb l’ONG CEHDA

  • Acompanyem la gent gran. En col·laboració amb la Residència d’Avis Sant Llop