top of page

intel·ligències múltiples

El projecte d’Intel·ligències Múltiples es va iniciar el curs 2017-18, amb l’objectiu de millorar l’orientació acadèmica, personal i professional del nostre alumnat.

Vinculat amb la matèria de Cultura i Valors ètics, els alumnes treballen activitats per desenvolupar la competència intrapersonal i interpersonal. Els continguts s’estructuren de la següent manera:

1r d’ESO. Treball de la Intel·ligència intrapersonal. Autoconeixement, inclusió, diversitat i estils d’aprenentatge.

A través de la reflexió sobre les pròpies capacitats i dificultats, els alumnes han de desenvolupar al màxim les seves habilitats i intentar minimitzar les seves dificultats. En aquest sentit, se’ls mostres diferents tècniques d’estudi relacionades amb els diferents estils d’aprenentatge perquè cada alumne pugui personalitzar els suports que pot necessitar.

 

2n d’ESO. Treball de la Intel·ligència intrapersonal. Gestió emocional, Hàbits Socials i gestió del conflictes.

Seguint amb els aprenentatges adquirits a 1r d’ESO, en el projecte “emociona’m” es treballa sobre el coneixement de les pròpies emocions, com regular-les, com aquestes ens afecten al dia a dia i com afecten a les nostres relacions amb els altres. Posteriorment, en el projecte “relaciona’t” es donen pautes per treballar habilitats socials l’assertivitat i l’empatia i per a una gestió positiva dels conflictes.

 

3r d’ESO. Treball de la Intel·ligència intrapersonal i interpersonal. Es treballa l’àmbit sociocomunitari.

Els alumnes han de realitzar les pràctiques de Servei Comunitari. A partir de tot el coneixement sobre un mateix i dels diferents tallers de formació que es fan al llarg del curs, els alumnes hauran de triar en quin àmbit d’actuació creuen que poden aportar més. Es treballen conceptes com la solidaritat, la sostenibilitat, la cooperació, la mediació, etc.

 

4t d’ESO. Treball de la intel·ligència intrapersonal. Concreció de tots els aprenentatges en l’orientació acadèmica i professional.

Mitjançant el projecte “Fotem el camp!” els alumnes de 4t d’ESO concreten les habilitats detectades i l’anàlisi dels valors ocupacions amb possibles sortides laborals i la definició de l’itinerari formatiu.

bottom of page