la revista

A partir de la necessitat de l’alumnat de desenvolupar les capacitats d’expressió, anàlisi i crítica,  creiem que la creació d’una revista digital pot ajudar a l’enriquiment i creixement individual i col.lectiu del alumnes de l’Institut. Aquest desenvolupament es fa més necessari a mesura que augmenta la seva relació amb tot l’entorn social i cultural que l’envolta, un entorn sobresaturat d’informació visual, fins al punt que aquest fet ja caracteritza la nostra època.

 

La referència bàsica a treballar és que l'alumnat de 3r d'ESO assimili tot aquest entorn amb una actitud reflexiva i crítica, i que tinguin la capacitat, a partir d’aquí, per elaborar propostes de treball, crear i experimentar.

 

Es promouen que totes le seccions que inclouen temàtiques, events i propostes que tinen a veure amb l’Institut i l’entorn més pròxim a ells.