intercanvi amb Polònia

El projecte d’intercanvi vol facilitar que estudiants de 3r curs de secundària de l’Institut Els Roures a Dosrius puguin fer una estada d’ una setmana en  un centre educatiu de Cracòvia i Dosrius, respectivament.

 

 

1.Objectius

Els objectius del projecte són els següents:

 

 • Desenvolupar les competències i les aptituds de l’alumnat participant: millora del coneixement de l’anglès  de l’alumnat català i millora de l’anglès, l’espanyol i iniciació al català de l’alumnat polonès, a més d’una dimensió intercultural en la formació de base i una major autonomia.

 • Apropar els centres i el professorat del Cracòvia i de Catalunya amb l’objectiu de fomentar altres col·laboracions.

 • Permetre un millor coneixement de Catalunya al Cracòvia i del Cracòvia a Catalunya.

 

 

2.Destinataris

A Dosrius, els destinataris del projecte és l’alumnat de tercer curs d’educació secundària obligatòria que hagin realitzat les socials en anglès o que tinguin un nivell alt en llengua anglesa en el moment de la selecció. El procés de selecció es farà al finalitzar el segon curs d’educació secundària obligatòria. Excepcionalment, si es don el cas d’un curs escolar on hi ha insuficients alumnes de 3r per participar en el projecte,  es podran escollir alguns alumnes de segon que compleixin amb els requisits demanats.

El projecte d’intercanvi d’alumnat té una durada d’una setmana acordada pels respectius centres educatius (una setmana per a l’alumnat polonès i una setmana per a l’alumnat català) que transcorrerà en dos períodes diferenciats durant el curs escolar:

 

 • Al Maig d’un curs escolar: a Cracòvia, l’alumnat català segueix algunes classes en una escola polonesa,  fa visites culturals i viu amb la família amb qui se l’ha emparellat.

 • Al Novembre del següent curs escolar: a Dosrius, l’alumnat de Cracòvia segueix algunes classes a Dosrius,  fa visites culturals i viu amb la família amb qui se l’ha emparellat.

 

 

 

3.Procediment de participació

 

Selecció de l’alumnat i aparellament

 

L’alumnat que desitgi participar-hi necessitarà obligatòriament tenir el consentiment familiar i el suport de l’escola.

Els professors del departament de llengües estrangeres elaboraran una llista amb la nota final d’anglès del 2n curs de l’ESO, així com que l’alumne no tingui cap amonestació per disciplina. El comportament de l’alumnat i la seva autonomia personal son dos criteris importants en el procès de selecció de l’alumnat participant.

El comitè de selecció haurà de garantir que l’alumnat respongui als criteris de selecció i que l’entorn familiar permeti rebre un alumne o alumna del país associat.

 

 

Els responsables de l’intercanvi organitzaran trobades informatives i preparatòries amb l’alumnat, les famílies i el professorat responsable.

A més a més, el centre pot organitzar activitats per preparar l’alumnat per a l’intercanvi (presentació oral, tenir un bloc com a diari, exposició sobre la ciutat d’acollida.

 

Documentació

 

En el cas de Catalunya, no hi ha despeses per la participació en  el Projecte.

 

Quan  aquesta es confirma les famílies hauran de :

 

 • Fer-se càrrec dels títols de transport (bitllets d’avió i trasllats a l’aeroport). I desplaçaments en transport públic per la ciutat durant l’estada. Així com les entrades als museus de la ciutat.

 • Carta de compromís de l’alumne i famílies durant l’estada.

 

 • Tramitar el passaport/ DNI. Si l’alumnat ja disposa de passaport o DNI, s’ha de verificar que la seva vigència sigui com a mínim durant el mes de l’intercanvi.

 

 

Autorització parental per viatjar a l’estranger (Mossos d’Esquadra)

 

Pel que fa  a l’autorització dels Mossos d’Esquadra donat que la validesa es de tres mesos (90 dies), s’ha de tramitar quan s’apropi la data de partida.

 

Resolució incidències

 

En cas de problemes amb l’alumnat cal posar-se immediatament en contacte amb els responsables de l’intercanvi dels centres escolars. Podran donar consells o solucions i analitzaran el grau de gravetat de la situació. Un intercanvi pot ser cancel·lat només en cas de força major (malaltia greu o la mort de l'estudiant o membre de la família). La decisió de cancel·lar l’intercanvi la prendran els centres participants, en col·laboració amb les famílies. El retorn de l'estudiant s'organitzarà en col·laboració amb la família. Els costos de modificació del bitllet d’avió seran a càrrec de la família de l’estudiant que anul·la l’intercanvi. El retorn de l'estudiant no elimina el deure de rebre a canvi l’estudiant agermanat o agermanada.

 

 

4.Responsabilitats dels actors

Alumnat

 

 • Gran interès envers el Projecte i bon expedient acadèmic.

 • Bon nivell de comprensió i d’expressió oral en llengua anglesa, voluntat d’aprofundir- ne el coneixement i esforçar-se per expressar-se en anglès.

 • Interès per la comunicació i obertura cap altres cultures.

 • Maduresa i sentit de la responsabilitat, així com voluntat d’adaptar-se i d’integrar-se.

 • Comportament respectuós: l’alumnat i les famílies hauran de respectar les diferències culturals i estar preparats per adaptar-se a les formes de vida que se’n derivin. L’alumnat ha d’adaptar-se a les normes de funcionament de la família d’acollida (hàbits alimentaris, costums, etc.), i s’ha de comprometre a respectar la legislació pel que fa consum de substàncies prohibides en el país d’acollida. No pot en cap cas, conduir un vehicle.

 • Bona salut física i mental.

 • Limitar els contactes (correus, telèfon, mitjans socials) amb els seus amics i la seva família durant les estada a Cracòvia per tal d’afavorir la seva integració en el seu nou entorn.

 • Participar en les activitats i visites del projecte i difondre la seva experiència després de l’intercanvi.

Famílies

 

 • Acceptar el compromís de l’alumne/a  de romandre al centre durant el curs vinent, que serà quan    rebrà a casa a l’alumnat agermanat.

 • Acollir l’alumnat polonès en un entorn familiar on les diferents llengües oficials serà també llengua de comunicació en el conjunt de les activitats, juntament amb l’anglès com a llengua preferents. (converses, etc.).

 • Preveure un espai per a l’adolescent. Una habitació individual no és indispensable però sí recomanable. És obligatori que tingui el seu propi llit.

 • Proporcionar una experiència cultural enriquidora i plena d’activitats per a l’alumnat polonès.

 • Informar a la persona responsable del programa d’intercanvi del centre sobre qualsevol dificultat important que afecti el fill o filla durant la durada del programa.

 

Servei de Llengües estrangeres

 

Organitzar activitats durant el curs acadèmic amb l’escola de Cracòvia per tal d’iniciar i consolidar la setmana d’intercanvi.

 

Fer la difusió del Projecte d’intercanvi amb Cracòvia dins de la comunitat educativa del municipi i l’Ajuntament.

Informar i publicar els documents necessaris al web del centre.

Organitzar les sessions presencials informativa prèvies a la sortida amb pares i alumnes.

 

Gestionar els certificats de participació per a l’alumnat i el professorat responsable de l’intercanvi.