coronavirus

Aquí teniu tota la informació actualitzada sobre el Coronavirus.

Benvolguda,

Benvolgut,

 

Adjunt us trameto la informació actualitzada del Departament en relació al coronavirus.

 

-          Comunicat del Departament d'Educació publicat a la web del Departament.

-          Recomanacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

-          També us facilitem  enllaços que us poden ser d’ajuda als centres educatius.

 

 

1-      Puc estar afectat del SARS-CoV-2? http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartell-ciutadania-puc-estar-afectat-coronavirus-A4.pdf

 

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartell-ciutadania-can-i-be-affected-A4.pdf

2-      Què és el coronavirus? http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartell-ciutadania-que-es-coronavirus-A4.pdf

 

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartell-ciutadania-what-is-coronavirus-A4.pdf

3-      Què vol dir aïllament domiciliari? http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartell-ciutania-aillament-A4.pdf

 

4-      Què expliquem als infants? http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartell-ciutadania-infants-coronavirus-A4.pdf

 

 

5-      Esvaïm inquietuds: http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartell-ciutadania-esvaim-inquietuds.pdf

 

6-      Si ha viatjat a una zona de risc: http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartell-ciutadania-coronavirus-viatge-A4.pdf

 

A més, teniu tota la informació aquí: http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus

 

Ben atentament,

 

 

 

Lluïsa Pruna i Santamaria

Secretària dels Serveis Territorials

Serveis Territorials al Maresme - Vallès Oriental
Departament d’Educació
Carrer Churruca, 90 (Passatge Cabot i Barba) | 08301 Mataró | tel. 936 931 890
st_mvo.ensenyament@gencat.cat | http://www.gencat.cat/ensenyament