Sortida a la planta de tractament de residus de Mataró

26 de novembre

L'alumnat de 1r d'ESO han fet un circuit de visites que recorre les diferents àrees de procés del Centre i que inclou diferents activitats al llarg del seu recorregut: vídeo introductori, maqueta, Aula Ambiental, Esfera Verda, Simulador, ...

El Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme és un centre pioner en el tractament dels residus municipals que no s’han recollit selectivament, la fracció resta. Els residus passen per un seguit de processos en què es divideixen per mida, pes, o per tipus de materials; recuperant de la resta gran part dels materials reciclables (vidre, paper/cartró, metalls, plàstics, …), i la matèria orgànica recuperada és tractada als processos biològics (estabilització aeròbia i digestió anaeròbia) del Centre. Un cop finalitza el procés de tractament, el rebuig és enviat a la planta de recuperació energètica per a la seva valorització per obtenir-ne electricitat.

L’activitat s'ha basat en una visita guiada explicativa que ha permès tres recorreguts: a tot el centre, a la planta de tractament resta i a la planta de recuperació energètica.

Durant el recorregut els visitants han pogut complementar la visita al Centre amb:

– Projecció d’un vídeo en la sala d’actes titulat com “La revolució verda”. Recurs audiovisual sobre la comarca del Maresme, els residus i el Centre.
– L’Aula Ambiental, un espai interactiu per prendre consciència sobre la generació de residus, el nostre consum, les energies produïdes a la planta i la importància de les 3R’s (Reduir, Reutilitzar, Reciclar).
– El Simulador de Residus, que permetrà als visitants fer un viatge 4D pel procés del Centre, convertint el procés industrial en una petita aventura espacial i sensorial.
– L’Esfera Verda, un espai de reflexió on a través d’un audiovisual s’observa la gestió dels residus des de la perspectiva de la tecnologia, la consciència i l’energia.

La visita al CIVRM vol donar a conèixer el tractament dels residus de la comarca del Maresme, amb la finalitat de reflexionar sobre el consum responsable relacionat amb la generació de residus.