© 2023 por el Grupo Axis

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon

robòtica i informàtica

ROBÒTICA

 

L'Institut Els Roures forma part dels centres que realitzen el projecte Impulsem la Robòtica des dels seus inicis. 

Actualment la robòtica educativa ha esdevingut una activitat reeixida que parteix d’una llarga tradició del nostre país, amb la implicació de centres educatius i de professorat que han anat evolucionant seguint diferents tecnologies i metodologies. Aquestes accions han estat en la línia de desenvolupament competencial del currículum de Tecnologies i han anat obrint diversos camins per desvetllar l’interès de l’alumnat envers els temes científics i tecnològics per orientar-los cap a estudis i professions d’aquest àmbit.

El projecte Impulsem la robòtica esdevé una oportunitat per aprofundir de forma sistemàtica en el desenvolupament d’un conjunt d’activitats orientades al treball per projectes sobre la plataforma Arduino. L’objectiu és formar l’alumnat i el professorat des d’una perspectiva oberta i activa, en plataformes obertes sota el concepte de programa.

El model educatiu que sustenta aquest projecte convida als participants a emprar una metodologia activa basada en projectes i en l’experimentació. El projecte està plantejat com un viatge educatiu, on els participants aprenen la tecnologia i aborden activament el procés d’aprenentatge basat en projectes.

L’experiència educativa es realitza en base a un kit que conté tots els components per realitzar i construir els experiments, d’una plataforma en línia amb tota la documentació i un entorn web que permet als participants compartir continguts en forma de blogs, tutorials i fòrums.

INFORMÀTICA 

Des del curs 2012-2013 s'ofereix a l'alumnat itineraris a través d’optatives des de 1r a 4t que impulsen la competència digital i que finalment a 4t acaben amb una optativa que pot anar dirigida a tenir uns coneixements teòrics i pràctics sobre una part del temari de cicles d’informàtica. D’aquesta manera pretenem que part de l’alumnat que té habilitats i inquietuds o vocacions tècniques i que actualment fracassen perquè no veuen un objectiu clar en el que estudien, puguin sentir-se motivats.

Es parteix de la idea que cal fomentar les vocacions de nois i noies que actualment no superen els cursos adequadament, cap a uns estudis tècnics. Per això pretenem establir unes bases de qualitat que al mateix temps puguin resultar suficientment engrescadores i inclusives. Està dedicat a alumnes que no tenen perfil d’Aula Oberta (Projecte singular).

OBJECTIUS:

  • Motivació de l’alumnat mitjançant el treball pràctic i aplicat al món del treball

  • Foment dels coneixements tècnics sobre informàtica i la seva aplicació

  • Increment dels coneixements tècnics en el camp de la mecanització industrial i robòtica a través del treball amb simuladors físics o virtuals

  • Domini de la comunicació audiovisual digital a través del treball amb eines google, del web 2.o i de creació d’apps.