què volem aconseguir?

Per fer front als reptes que planteja el segle XXI, cal plantejar una perspectiva educativa que promogui la formació integral de la persona, més enllà de l’adquisició d’uns coneixements. A la Secció de l’Institut Els Roures tenim la següent visió del jove i la jove que marxarà del centre a 4t d’ESO, un cop finalitzada la seva escolarització obligatòria:

  • Flexible i obert al canvi; autònom i capaç de treballar en cooperació amb els altres. Capaç de formar part d’equips i de xarxes globals, d’integrar la realitat complexa amb la qual es trobarà en acabar els estudis al centre i també d’evolucionar amb ella.

  • Motivat  i il·lusionat per continuar estudis postobligatoris i orientat adequadament en la tria d’aquest camí

  • Creatiu i imaginatiu, capaç de proposar noves idees davant dels problemes.

 

  • Compromès amb l’entorn immediat i amb les causes que impulsin el canvi social cap a una societat més justa i solidària.

 

  • Dialogant i respectuós amb la pluralitat d’opinions i de condicions.

Pel que fa al centre, pretenem ser una secció d’institut acollidora, de tracte familiar amb els alumnes i les famílies, amb docents compromesos amb els projectes de centre i il·lusionats en la seva tasca.

 

D’altra banda, volem impulsar la formació contínua del professorat mitjançant cursos d’actualització, amb domini de les TAC, una part important dels quals siguin plurilingües.  Tenim la voluntat de ser un centre que promogui l’ impuls i la participació de tothom en actes conjunts i que treballi per impulsar la cooperació.

Tenim la visió d’un centre de referència a nivell d’ús de les TAC al Baix Maresme.