• Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon

projecte lingüístic del del centre (PLC)

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) de l’Institut Els Roures s’entén com un procés de reflexió del tractament de les diverses llengües que, a nivells diferents, hi ha en el nostre centre.

 

El PLC forma part del Projecte Educatiu, té present tant el marc legal com la diagnosi de la realitat del centre i es defineix en aquests grans temes: 

  • El paper de la llengua vehicular.

  • El tractament de les llengües curriculars.

  • Els aspectes d’organització i de gestió que tinguin repercussions lingüístiques.

 

Es defineix com a instrument de treball per a una escola catalana en llengua i continguts, amb un tractament correcte i coherent de l'aprenentatge de les llengües castellana, anglesa i francesa i com a vehicle de tolerància i d'obertura a un món globalitzat.