projecte habitatge

En el projecte de l'habitatge (optativa de tecnologia de 4t de l'ESO) l’alumnat ha d’entendre el procés d’accés i les característiques bàsiques dels habitatges. Tanmateix, ha de conèixer els avantatges que ens aporta com a usuaris la innovació tecnològica i ha de poder descriure i identificar els elements de les diferents instal·lacions domèstiques (incloent la comunicació entre dispositius) i ser coneixedor del cost de la seva utilització, així com les mesures de seguretat a tenir en compte.

Per reforçar les activitats d’aula haurà d’implementar la maqueta d’un refugi de muntanya tenint en compte estratègies d’estalvi d’energia i aigua, així com d’automatització aplicada a casos reals o simulats. Tanmateix haurà de simular algun manteniment i reparació bàsica.