procés d'acollida

66201.png
Com es fa el procés d'acollida de nous alumnes i famílies?
 
 • Els alumnes de 6è de l'escola del Castell de Dosrius visiten el centre durant el mes de febrer o març.

 • Els alumnes de 1r d'ESO els preparen una presentació sobre l'institut amb explicació d'organització, activitats i funcionament de l'institut. 

 • L'equip directiu fa una explicació i s'obre torn de preguntes per a respondre a les inquietuds dels nous alumnes

 • Es preparen activitats als laboratoris per als alumnes de 6è.

 • Al llarg del curs es participa en activitats conjuntes 1rESO- 6è primària. Exemple: "let's clean up"

 • Jornada de Portes Obertes al febrer- març.

 • Presentació de l'equip directiu

 • Els alumnes-guia presenten el centre a les noves famílies

 • El professorat prepara activitats per aquesta jornada als laboratoris 

 • Conferències o tallers 

 • Reunió individual famílies un cop ja han estat admeses amb l'equip directiu

 • Reunions d'inici de curs: 

 • Presentació del professorat de cada nivell, tutors/es.  

 • Presentació del curs: objectius propis de cada nivell i organització