PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021

 

En el context social actual, degut a l'emergència sanitària ocasionada per la COVID19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques. Només en casos excepcionals i amb justificació prèvia es podrà optar per la sol·licitud presencial al centre.

 

Calendari de preinscripció

 

  • Del 13 al 22 de maig

Preinscripció telemàtica 

Cal fer tot el tràmit online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat

 

S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària (escanejada o fotografiada) al correu del centre.

 

A la sol·licitud s'hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil.

 

Passos a seguir:

1-Omplir el formulari que hi haurà a  preinscripcio.gencat.cat i desar a l’ordinador el resguard que genera.

2-Enviar l’anterior resguard (si per problemes tècnics no s’ha aconseguit, també podeu enviar aquest document  omplert i signat),  juntament amb la documentació identificativa* que s’especifica al punt següent, al correu del centre demanat en primera opció, indicant a l'assumpte del correu “PREINSCRIPCIÓ 20-21”. En el cas de l’Institut Els Roures, l’adreça de correu és: a8062730@xtec.cat

3-El centre respondrà per correu confirmant la recepció de la sol·licitud i la documentació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.

*Documentació identificativa

El resguard de la sol·licitud s'ha d'enviar per correu electrònic, en tots els casos, acompanyat dels documents escanejats o fotografiats següents: 

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

  • El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

 

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

 

  • Del 19 al 22 de maig

Preinscripció presencial 

Es realitzarà a les instal.lacions del centre exclusivament per les famílies que no tinguin possibilitat de fer-la telemàtica. Caldrà demanar cita prèvia enviant un missatge de watsapp al telèfon mòbil: +34 629 73 08 72.

Els dies que s'obrirà el centre per realitzar la preinscripció presencial seran dimarts 19 de maig i el dijous 21 de maig, de 9h a 13.30h.

Informacions per fer la preinscripció presencial amb seguretat:

-Les famílies que hagin de fer ús de la preinscripció presencial, han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa.

-En el cas que hagin d'emplenar les sol·licitud en paper, convé que portin el seu propi bolígraf.

-També us recordem la recomanació de portar mascareta i guants.

-No poden acudir les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

-S’estableix la neteja diària dels espais, la ventilació periòdica de les instal·lacions; la instal·lació de mampares de protecció per als treballadors i l’ús de mascaretes quirúrgiques, de pantalles protectores facials i guants per al personal que faci atenció al públic, així com de gel hidroalcohòlic.

Atès que els centres només podran obrir per als tràmits administratius de preinscripció, no serà possible realitzar visites. Per això, hem inclòs la informació a la pàgina web amb les característiques del centre i del projecte educatiu.

En el següent enllaç podeu consultar les places disponibles pel curs 2020-2021

 

http://mapaescolar.gencat.cat/  

 

Calendari de preinscripció i matrícula del curs 2020-2021:

 

Consulteu-lo al següent enllaç:

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/e-studis/obligatoris/calendari/  

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon