plurilingüisme

El domini de diverses llengües és actualment imprescindible. El centre impulsa l’anglès com a llengua vehicular en matèries no lingüístiques de la següent manera:

  • A 1r d' Eso es fan dos grups de socials en anglès  i un de socials en català.

  • A 2n d’ESO es fan dos grups de socials en anglès i un de socials en català.

  • Es realitza una optativa a 3r d'ESO d’emprenedoria en anglès.