participació

L’institut avança en la línia d’escola participativa i sensible als punts de vistade tots els membres de la comunitat educativa i de l’ entorn.

Es pretén que l’alumnat se senti part integrant del centre com a comunitat. Per una altra banda, s’impulsa la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge a través de l’impuls a pràctiques d’autoavaluació, coavaluació de les activitats realitzades pels companys i reflexions en els diaris d’aula. S’ha avançat també en la participació d’alumnes a les sessions d’avaluació per incorporar el seu punt de vista i en la gestió de centre a través del consell d’alumnes.

A nivell de famílies, s’està actuant coordinadament amb els representants de l’AMPA del centre que són uns grans aliats en l’objectiu comú de cercar l’excel·lència. El centre està obert a  les propostes de les famílies que s’han anat canalitzant a través d’aquesta associació. S’ha promogut la mediació entre famílies, l’obertura del centre en horari extraescolar amb l’activitatd’aula d’estudi i l’ús del centre per a xerrades i tallers. Les famílies participen en les diades que se celebren o durant les jornades (jornada de la pau o de la ciència).

La coresponsabilitat i ajuda mútua de les famílies amb el centre, pel que fa al’acció tutorial, s’ha impulsat amb la instauració del programa de seguiment escolar “tutoria” i posteriorment de l’app “ieduca”. Es tracta de  plataformes d’intercanvi d’informació individualitzada sobre l’actitud i rendiment dels alumnes. Les famílies poden entrar a l’agenda d’aula de cada classe “el nostre espai” i conèixer quines activitats i tasques realitzen els fills, calendaris de sortides i correus electrònics de contacte amb el professorat del grup.

Pel que fa a l’entorn, s’està treballant coordinadament amb l’escola de primària del municipi per impulsar el treball competencial i acordar estratègies metodològiques d’èxit. Les direccions dels centres actuen també de manera coordinada per donar una imatge única d’escola pública de qualitat de Dosrius. S’han programat i portat a terme actuacions conjuntes com exposicions, concerts o espectacles al pavelló per a famílies i alumnes de 6è  de primària i de l’institut.

Els agents de l’entorn presents al centre de manera molt activa són: l’educadora, amb presència setmanal, la infermera, dins el programa salut i escola, i persones responsables de les regidories d’ensenyament, cultura i serveis socials. L’institut participa en les fires d’entitats a través de l’AMPA i s’impulsen accions conjuntes amb el casal d’avis del poble.