objectius generals del curs

El Pla Anual del centre presenta la línia de treball de la Secció d’Institut de Dosrius per al  curs 2016-2017. Aquest document desenvolupa i concreta les propostes recollides al projecte de direcció 2015-19. Recull també les iniciatives recollides com a propostes de millora a la Memòria del curs 2015-16.

El centre entra a formar part del programa "Escola nova 21: aliança per un sistema educatiu avançat”.Som un  total de  481 centres de diversos nivells educatius de tot Catalunya, que treballarem en xarxa per compartir experiències i coneixements, amb l’objectiu d’avançar en la línia de la innovació educativa i promoure el necessari canvi en el nostre sistema educatiu.

 

L'institut està de celebració: fem 10 anys (2006-2016). Tenim l'objectiu de fer un recull d'aquests anys de treball conjunt de tota la comunitat educativa i de reflexionar sobre la nostra trajectòria, el nostre caràcter singular i plantejar com volem que siguin els propers 10 anys. 

S'impulsa enguany decididament el Projecte de treball globalitzat que fa 5 anys que es du a terme al centre. S'incrementen les hores i les matèries que entren a formar part tant a 1r com a 2n d'ESO.

Augmenta la plantilla en 0.5 llocs. Això ens permet treballar més còmodament en agrupaments flexibles o implementar el 2n professor a l'aula en algunes matèries.

Avancem en la línia de treball molt estret amb les famílies del centre per a implementar actuacions d'acció tutorial compartida. Disposem de 2 psicopedagogues al centre que cotutoritzen alumnes i que donen suport en l'orientació dels alumnes. 

L'equip directiu experimenta un canvi en el càrrec de secretària. Les grans línies d'actuació són les mateixes, però. 

La programació d’objectius del present pla parteix d’una  diagnosi i priorització inicial, té en compte els aspectes exposats i centra l'activitat  en la millora dels resultats educatius i de la cohesió social.