noves tecnologies

El context globalitzat actual requereix que el sistema educatiu ofereixi nous plantejaments que donin resposta a les necessitats de formació dels nois i noies per a desenvolupar-se en la vida quotidiana. En aquest sentit, els joves i adolescents estan constantment en contacte amb els dispositius digitals, ja que les noves tecnologies han esdevingut protagonistes de la nostra societat. L’aprofitament d’aquests recursos constitueix una oportunitat d’utilitzar les múltiples prestacions que ofereixen també en l’educació, i en conseqüència, s’han d’incorporar com a eina de treball, de recerca d’informació,  de processament i d’aprenentatge.

L’alfabetització digital, és a dir, el domini de les tecnologies bàsiques (navegació per Internet, ús del correu electrònic, dels cercadors i del programari), implica el desenvolupament de la capacitat, no només de cerca d’informació, sinó també de transformar-la en coneixement, i això requereix d’un treball d’organització, de reflexió, d’anàlisi, de síntesi, de relació, d’interpretació i de deducció.

D’altra banda, pel que fa a la interacció en grups, la competència digital esdevé una eina molt profitosa per promoure el coneixement dels diferents llenguatges de comunicació, el desenvolupament de projectes, la utilització de serveis en línia de manera col·laborativa i en diferents suports ( oral, imprès, audiovisual digital o multimèdia), organitzant la feina a través d’aquests instruments.

La Secció d’Institut Dosrius inicia el curs 2010 el PLA TAC que inclou objectius de l’àmbit de la praxi docent, del currículum i de la gestió de centre. L’any 2011 ja s’inicia el treball amb portàtils a l’aula. En disposem d’un per a cada dos alumnes a totes les aules. Ja en aquell moment es digitalitzen les aules també dotant-les de pissarres digitals i d’equips multimèdia.

ÀMBIT DE LA PRAXI DOCENT

El professorat inicia el curs 2011-12  una formació de centre en tecnologies de la informació i el coneixement. Aquesta formació es va actualitzant cada any. 

Cada professor/a disposa d’un ordinador que se li facilita per al seu ús dins el centre.

ÀMBIT DEL CURRÍCULUM:

Des del 2011 s’imparteix una optativa  a 1r ESO de cultura digital i es realitzen optatives d’impuls de la competència digital a tots els cursos (mínim 1 cada curs).

A partir del 2014 s’incorporen aquestes optatives al currículum de l’àmbit científic i tecnològic.

ÀMBIT DE LA GESTIÓ DEL CENTRE

Tota la gestió de comunicació i informació a les famílies es realitza a través de la plataforma digital ieduca

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon