top of page

Proposta protocol classes telemàtiques

Protocol 1. Guia del professorat. Annex 1. Aprovat el 10/10/2014 (en claustre).

Protocol 2. Guia de les famílies. Annex 2. Aprovat el 10/10/2014 (en claustre).

Protocol 3. Guia alumnat. Annex 3. Aprovat el 10/10/2014 (en claustre). 

Protocol 4. Protocol de gestió de l’aula. Annex 4. Aprovat el 28/1/2014.

Protocol 5. Protocol de convivència. Annex 5. Actualitzat el setembre de 2022 i aprovat al darrer Consell Escolar.

Protocol 6. Protocol de guàrdies. Annex 6. Aprovat el 28/1/2014. 

Protocol 7. Protocol de sortides i activitats complementàries (v2). Annex 7.1.  Aprovat el 30/6/2014. Document de pressupost sortides. 

Protocol 7. Document d’autorització de sortida. Protocol de sortides i 
activitats complementàries (v2). Annex 7.2. Aprovat el 30/6/2014. 

Protocol 7. Document d’autorització sortida juny. Protocol de sortides i activitats complementàries (v2). Annex 7.3.a. Aprovat el 30/6/2014.

Protocol 7. Document d’administració de medicaments. Protocol de sortides i activitats complementàries (v2). Annex 7.3.b. Aprovat el 30/6/2014.

Protocol 7. Document d’autorització activitats entorn al poble.. Protocol de sortides i activitats complementàries (v2). Annex 7.3.c. Aprovat el 30/6/2014.

Protocol 7. Document mail informatiu famílies. Protocol de sortides i activitats complementàries (v2). Annex 7.4. Aprovat el 30/6/2014. 

Protocol 8. Protocol d’ús dels recursos tecnològics i digitals. Annex 8. Aprovat el 30/6/2014. . 

Protocol 8. Protocol d’aprofitament de les tecnologies mòbils. Annex 8.1 Aprovat el 20/10/2015. 

Protocol 9. Protocol de permisos, llicències compatibilitat. Annex 9. Aprovat el 28/1/2014.

Protocol 9. Justificació absència del professorat. Annex 9.1.  Aprovat el 

28/1/2014.

Protocol 9. Petició permís professorat. Annex 9. 2 . Aprovat el 28/1/2014. 

Protocol 10.  Protocol de gestió de documents acadèmics, notes, programacions i criteris d’avaluació. Annex 10. Aprovat el 28/1/2014. 

Protocol 11. Protocol de tractament de dades. Annex 11. Aprovat el 30/6/2014.  

Protocol 12. Protocol de manteniment del centre. Annex 12. Aprovat el 30/6/2015.

Protocol 13. Protocol de l’inventari. Annex 13. Aprovat el 30/6/2015. 

Protocol 14. Protocol d’ús d’espais del centre. Annex 14. Aprovat el 30/6/2015. 

Protocol 15. Protocol d’ús dels transport. Annex 15. Aprovat el 30/6/2015. 

Protocol 16. Protocol correu electrònic. Annex 16. Aprovat el 30/6/2015.

Protocol 17.  Protocol de compres i material d’adquisició i béns. Annex 17. Aprovat el 30/6/2015.

Protocol 18. Protocol de participació en concursos i mostres. Annex 18. Aprovat el 30/6/2015. 

Protocol 19. Protocol de queixes. Annex 19. Aprovat el 30/6/2015.

Protocol 20. Protocol projectes socialització llibres d’aula. Annex 20. Aprovat el 30/6/2015. 

Protocol 21. Protocol del fitxer del centre. Annex 21. Aprovat el 30/6/2015. 

Protocol 22. Protocol de riscos. Annex 22. Protocol pendent d'aprovació al juny de 2016.

Protocol 23. Protocol de sostenibilitat. Annex 23. Protocol pendent d'aprovació al juny de 2016.

Protocol 25. Protocol d’Aula Oberta. Annex 25. Protocol pendent d'aprovació al juny de 2016.

bottom of page