gestió i govern

La Secció d'Institut de Dosrius està gestionada per un Equip Directiu integrat per:

 

 •  Directora: Carme Barceló

 •  Cap d'estudis: Pau Vendrell

 •  Secretària: Elisa Vegas

 •  Coordinadora Pedagògica: Manoli Requena

 

El Consell Escolar del Centre:

 • Presidenta: Carme Barceló

 • Cap d’estudis: Pau Vendrell

 • Secretària: Elisa Vegas

 • Rep. Professorat: Ignasi Pena, Núria Deltoro, Joan Riera, Elisenda Borràs, Raquel Miras.

 • Rep. Pares i mares: Sílvia Galvín, Rosa Calderón, Juan Miguel González

 • Rep. AMPA: Rosa Pedragosa

 • Rep. Alumnat: Joaquín Pérez, Xènia Malé, Roger Velasco

 • Rep. Ajuntament: Maribel Forné 

 • Rep. PAS: Sergi Aparicio