distribució curricular

* Els alumnes de 4t d'ESO en funció del perfil que vulguin donar al seu currículum podran escollir una matèria de cadascuna de les tres franges següents amb una dedicació de 3 hores setmanals cadascuna: Franja 1: Economia/ Biologia Franja 2: Francès/ Tecnologies Franja 3:Cultura Clàssica/ Física i Química/ Visual i plàstica

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon